S.Ü. Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı(SÜYÖS), Selçuk Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim görmek isteyen yurt dışından veya yabancı uyruklu adayların girebilecekleri ve sonuçlarını bu kuruma kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.
Adayların ortaöğrenimlerinin (lise) son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
6) 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak KKTC uyruklu öğrencilerin,
başvuruları kabul edilecektir.
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup (ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),
5) Türkiyedeki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.
Başvurular S.Ü. Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörlüğü (http://suyosbasvuru.selcuk.edu.tr) web sitesinden başvuru tarihleri süresince yapılmaktadır.
Başvuru ücretleri ilgili yılın başvuru kılavuzunda belirtilmektedir. Ücretler sınav merkezine göre değişmektedir.
Ödemeler başvuru sayfasından sadece kredi kartı ile yapılabilir. Havale, EFT veya elden ödeme ile başvuru kabul edilmemektedir.
Türkiye (Konya, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Van), Almanya (Köln), Azerbaycan (Bakü), Belçika (Hensies), Gürcistan (Batum), Kırgızistan (Bişkek), Suudi Arabistan (Cidde, Tebük, Abha, Riyad, Dammam), Özbekistan (Taşkent), Moldova (Gagavuzya), Gine (Konakri), Tunus (Tunus), Cibuti (Cibuti), Etiyopya (Harar), Sierra Leone (Freetown), Gabon (Libreville). Belirtilen bu sınav merkezlerinde yeterli başvuru olmadığında ilgili sınav merkezi iptal edilerek sınav ücreti iade edilir.
Sınav giriş belgesi başvuru esnasında vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilir. SÜYÖS Sınav Giriş Belgesi ulaşmayan adaylar bu belgeyi şahsen S.Ü. Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü’nden alabilirler.
Başvuru tarihleri içerisinde değişiklik yapılabilir. Başvuru tarihi bittikten sonra sınav merkezi değişikliği yapılmayacaktır.
Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından 80 soru sorulur.
Sınav süresi 120 dakikadır.
Sorular Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanır.
SÜYÖS ten 40 standart puan ve üzeri alan adaylara tercih hakkı verilir.
Adayların uygulanacak testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve bu puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Sınav yapıldıktan sonra web sayfamızda ilan edilecektir.
Sınav sonuçları sadece S.Ü. Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörlüğü’nün web sitesinden yayınlanacaktır.
Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar Aday İşlemleri Sisteminden bilgileriyle giriş yaparak Yerleştirme Belgelerini alabilirler. Ayrıca adrese belge gönderilmeyecektir.
İki (2) yıl süre ile geçerlidir.
Başvuru ve kayıt şartlarını her üniversite kendisi belirlemektedir. Dolayısıyla hangi üniversiteye başvuracaksanız o üniversitenin şartlarını öğrenmeniz gerekmektedir.
Kontenjanlarımız YÖK’ten onay alındıktan sonra web sayfamızda ilan edilmektedir.
Yerleştirme öncelikle SÜYÖS sonuçları dikkate alınarak yapılır. Yapılacak ilk yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlara başvuran adaylardan SÜYÖS sonucu olanlara öncelik verilir. İlgili kontenjana SÜYÖS sonucu ile başvuru yoksa Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversitelerinden ilgili yıl içinde yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili sınav yapan üniversitelerden alınan sonuçlara göre yerleştirme yapılır. Ek yerleştirmeler yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlara yönergemizde 9’uncu Maddede belirtilen sınavlardan alınan puanlar ve tüm ülkelerin ortaöğrenim (lise) diploması not ortalamaları ile başvuruları kabul edilecektir.
Başvuru esnasında evrakların aslı ibraz edilerek fotokopisi teslim edilecektir. Kesin kayıtta evrakların aslı teslim edilecektir. Başvuru formunda verilen bilgi ve belgelerin aslını kayıt/onay esnasında eksiksiz getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde onay verilmeyecektir.
a) Başvuru şartını sağladığına dair belge, (Geçerliliği devam eden sınav sonuç belgesi)
b) Lise diplomasının aslı, (Yabancı dildeki diplomaların yeminli tercüman onaylı Türkçe çevirisi)
c) Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır). Türkiye Cumhuriyeti’nden mezun olanlar için diploma denklik belgesi istenmemektedir.
d) Pasaportun noter tasdikli kopyası veya fotokopisi (pasaportun aslı fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde ilgili birimce onaylanır)
e) İkamet Tezkeresinin fotokopisi,(kesin kayıt yaptırdıktan sonra alınıp fakülte öğrenci işlerine teslim edilecektir.)
f) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
g) T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı,
h) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,
ı) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) transkript (karne),
i) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu, (Kesin kayıtta kayıt yapılan öğrenci işleri tarafından verilecek)
j) Fotoğraf (6 adet),
k) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
l) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,